Zajęcia z projektu „Język angielski na rynku pracy” – grupa I- odbywają się od dnia 11 kwietnia 2017 r. trzy lub cztery razy w miesiącu. Jeden blok zajęć składa się z 4 godzin lekcyjnych. Grupa I liczy 10 osób, obecnie są to uczniowie czwartych klas technikum oraz trzeciej-1 osoba i drugiej- 1 osoba.

Na zajęciach rozwijane są  wszystkie umiejętności językowe, a więc czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. Utrwalane są najważniejsze struktury gramatyczne. Szczególny nacisk położony jest jednak na poszerzanie znajomości słownictwa związanego z poszukiwaniem pracy oraz wykonywaniem konkretnych zawodów. Uczniowie uczą się pisać CV w języku angielskim, odgrywają dialogi związane z rozmową kwalifikacyjną. Uczestnicy słuchają i czytają teksty zawarte w książce „Angielski w pracy” wydawnictwa Edgard. Wszyscy uczniowie otrzymali pakiet materiałów do nauki w postaci książek „Angielski w pracy” oraz „Business English” oraz słowniki polsko- angielskie i angielsko- polskie wydawnictwa „Edgar”

.