DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

Budżet projektu  988.727,00zł

Beneficjenci 
– 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku

Cel projektu 
– podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy, rozwój współpracy szkoły z pracodawcami, zwiększanie szans zatrudnienia.

Korzyści:

– bezpłatne kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
– realizacja odpłatnych praktyk zawodowych w zakładach pracy (min 150 godzin na jednego ucznia)
– utworzenie pracowni spawalnictwa   
– doposażenie pracowni mechanicznej
– uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe

Kursy realizowane w ramach projektu:

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowej;
Kurs operatora koparki;
Kurs spawania metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi’
Kurs prawa jazdy kat B’
Kurs wizażu i stylizacji’
Kurs  fryzjerski
Kurs „elektryk z uprawnieniami do1kV”