Od 16 marca do 10 kwietnia 2017 kwietnia 2017 r. grupa10 uczniów z klas I TŻ, III TBI oraz III TŻ  brało udział w ramach projektu ”Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w szkoleniu kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość w praktyce. W ramach zajęć uczniowie poszerzyli i zaktualizowali swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości. Na zajęciach analizowane były takie zagadnienia jak:
- rynek, podaż i popyt,
-od pomysłu do działalności (biznesplan, podejmowanie działalności gospodarczej),
- majątek firmy,
- prawo pracy.