KURSY I SZKOLENIA
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

JĘZYK ANGIELSKI Grupa II

         W zajęciach z języka angielskiego w grupie drugiej brało udział 10 uczniów Technikum Nr 2.

         Uczestnicząc w tych zajęciach uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych. Cały cykl obejmował różne sprawności językowe takie jak mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Wszystkie te sprawności są również sprawdzane na egzaminie maturalnym. Jednakże najwięcej uwagi poświęcono na doskonalenie mówienia, tak, aby uczniowie mogli z większą swobodą porozumiewać się w języku angielskim. Poruszano tematy i sytuacje życia codziennego.  Kładziono duży nacisk na wzbogacenie zasobu słownictwa, w szczególności zawodowego. Uczniowie wykonywali również wiele ćwiczeń poświęconych czasom i zagadnieniom gramatycznym, tak aby nie mieli trudności w sformułowaniu poprawnych zdań.
Podsumowując, można stwierdzić, iż dzięki tym zajęciom młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności językowe oraz wzbogacić zasób słownictwa zawodowego.

 

 

W kwietniu  2017 roku grupa 10 uczniów z Technikum Nr 2 odbyła 30 godzin zajęć z ,, Przedsiębiorczości w praktyce” w ramach projektu ,, Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

Szkolenie miało na celu zdobycie przez uczniów kompetencji potrzebnych do poruszania się na współczesnym rynku pracy.

Uczniowie nauczyli się planować budżet domowy, korzystać bezpiecznie z instrumentów rynku finansowego, pozyskali informacje związane z podejmowaniem własnej działalności gospodarczej. Nauczyli się wypełniać dokument CEIDG, poznali formy opodatkowania firmy. Nauczyli się metod promocji  firmy.

 

Od 16 marca do 10 kwietnia 2017 kwietnia 2017 r. grupa10 uczniów z klas I TŻ, III TBI oraz III TŻ  brało udział w ramach projektu ”Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w szkoleniu kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość w praktyce. W ramach zajęć uczniowie poszerzyli i zaktualizowali swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości. Na zajęciach analizowane były takie zagadnienia jak:
- rynek, podaż i popyt,
-od pomysłu do działalności (biznesplan, podejmowanie działalności gospodarczej),
- majątek firmy,
- prawo pracy.


 

Zajęcia z projektu „Język angielski na rynku pracy” – grupa I- odbywają się od dnia 11 kwietnia 2017 r. trzy lub cztery razy w miesiącu. Jeden blok zajęć składa się z 4 godzin lekcyjnych. Grupa I liczy 10 osób, obecnie są to uczniowie czwartych klas technikum oraz trzeciej-1 osoba i drugiej- 1 osoba.

Na zajęciach rozwijane są  wszystkie umiejętności językowe, a więc czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. Utrwalane są najważniejsze struktury gramatyczne. Szczególny nacisk położony jest jednak na poszerzanie znajomości słownictwa związanego z poszukiwaniem pracy oraz wykonywaniem konkretnych zawodów. Uczniowie uczą się pisać CV w języku angielskim, odgrywają dialogi związane z rozmową kwalifikacyjną. Uczestnicy słuchają i czytają teksty zawarte w książce „Angielski w pracy” wydawnictwa Edgard. Wszyscy uczniowie otrzymali pakiet materiałów do nauki w postaci książek „Angielski w pracy” oraz „Business English” oraz słowniki polsko- angielskie i angielsko- polskie wydawnictwa „Edgar”

.