AKTUALNOŚCI
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość – informacja z przebiegu odbytych spotkań

Zajęcia odbywające się w ramach projektu Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość mają formę zajęć warsztatowych (grupowych) oraz usługi doradczej.

Spotkania w ramach indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego odbywają się z uczniami w określonych dniach i godzinach, i są realizowane w formie jednorazowych indywidualnych zajęć trwających 90 minut. Celem doradztwa jest pomoc w zaprojektowaniu dalszej ścieżki nauki, kariery zawodowej - indywidualnie dla każdego ucznia. Efektem spotkań doradczych jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Utworzenie Indywidualnego Planu Działania odbywa się poprzez identyfikację trudności ucznia, określenie celów zawodowych, opracowanie i wdrożenie planu konkretnych działań (kroków), jakie planuje podjąć uczeń w celu rozwoju własnej edukacji, a które mogą w przyszłości pomóc w znalezieniu pracy.

Doradca ocenia realność planowanych działań, pomaga w planowaniu kariery, daje uczniom wsparcie, ale nie podejmuje za nich ostatecznych decyzji. Uczniowie sami, dzięki analizie własnej sytuacji, planują swoją dalszą karierę edukacyjno- zawodową, kierując się przy tym poniższymi kryteriami:

1.     Cel: co chciałbyś osiągnąć w życiu, kim chciałbyś być, co jest dla ciebie najważniejszą rzeczą, którą chciałbyś robić w przyszłości, jaki jest twój wymarzony zawód, jak widzisz siebie za pięć czy dziesięć lat?

2.     Zainteresowania: co lubisz robić?, jakiego typu sytuacje i zadania motywują cię do działania?, w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać?

3.     Zdolności: jakie umiejętności posiadasz?, w czym jesteś dobry?, czy masz zdolności przywódcze i potrafisz kierować zespołem?, czy umiesz efektywnie rozwiązywać problemy?, czy szybko adaptujesz się do zmian?, czy łatwo nawiązujesz kontakty?, czy potrafisz pracować w stresie?

4.     Kompetencje: jakie posiadasz wykształcenie i w jakiej dziedzinie?, które programy komputerowe obsługujesz?, jakie języki obce znasz i w jakim stopniu?, czy posiadasz certyfikaty potwierdzające twoje umiejętności?

5.     Wartości: określ to, co jest dla ciebie najważniejsze?, jakie wartości wyznajesz?, jakimi zasadami kierujesz się w życiu?, z czego nie mógłbyś zrezygnować?, co cenisz w szczególności?

6.     Miejsce pracy: wolisz pracować w dużej czy małej firmie, w domu czy poza nim?, czy chciałbyś mieć kontakt z klientami?, lepiej się czujesz pracując samodzielnie czy w zespole?, czy jesteś gotowy podróżować?, co cię motywuje do pracy?

W trakcie konsultacji doradczych uczniowie, dzięki wykorzystanym przez doradcę metodom oraz technikom, poznają siebie, określają swoje słabe i mocne strony, budują hierarchię wartości. Do tego celu zostają wykorzystane multimedialne programy doradcze: e – SzOK oraz Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych.

W czasie zajęć warsztatowych uczniowie, wykorzystując wskazówki doradcy zawodowego oraz wzory CV i listów motywacyjnych, tworzą dokumenty aplikacyjne. Najwięcej problemów w tym aspekcie mają uczniowie zazwyczaj z napisaniem listu motywacyjnego. Nie zawsze potrafią sprecyzować i skonkretyzować informację, którą chcą przekazać w tym dokumencie potencjalnemu pracodawcy.

Uczniowie poznają również techniki niwelujące stres, który- jak zauważył doradca zawodowy- pojawia się w czasie symulowanych rozmów kwalifikacyjnych oraz pozyskują wiedzę dotycząca wybranych elementów prawa pracy i przedsiębiorczości.

 

Beata Zaród