KURSY I SZKOLENIA
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

JĘZYK ANGIELSKI Grupa II

         W zajęciach z języka angielskiego w grupie drugiej brało udział 10 uczniów Technikum Nr 2.

         Uczestnicząc w tych zajęciach uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych. Cały cykl obejmował różne sprawności językowe takie jak mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Wszystkie te sprawności są również sprawdzane na egzaminie maturalnym. Jednakże najwięcej uwagi poświęcono na doskonalenie mówienia, tak, aby uczniowie mogli z większą swobodą porozumiewać się w języku angielskim. Poruszano tematy i sytuacje życia codziennego.  Kładziono duży nacisk na wzbogacenie zasobu słownictwa, w szczególności zawodowego. Uczniowie wykonywali również wiele ćwiczeń poświęconych czasom i zagadnieniom gramatycznym, tak aby nie mieli trudności w sformułowaniu poprawnych zdań.
Podsumowując, można stwierdzić, iż dzięki tym zajęciom młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności językowe oraz wzbogacić zasób słownictwa zawodowego.