AKTUALNOŚCI
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Dokument do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania

lub Protokół

Chmielnik dn. 30 03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/2/2018/RPO

 

PROTOKÓŁ

 

 

Komisja w składzie:

1.       Przewodniczący -  mgr Robert Zawierucha

2.      Sekretarz -             mgr Wiesław Bucki

3.      Członek -               mgr inż. Jan Sadowski

dokonała analizy ofert na zadanie pn. w ramach zadania pn. Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacji projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU..

Wpłynęło siedem ofert z następujących firm:

 

1.      Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Paźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

-        27 996,03 zł brutto słownie(dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 03/100),

2.      BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk

-        20 114,19  zł brutto słownie(dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100),

3.       EUROMETAL Sp. z z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino k/Gdańska

-        66 315,45  zł brutto słownie(sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 45/100),

4.    MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom

-        24 882,90  zł brutto słownie(dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 90/100),

5.      ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

-        21 853,78  zł brutto słownie(dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 78/100),

6.      ”DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

-        26 791,86  zł brutto słownie(dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 86/100),

7.      METALZBYT-HURT Spółka z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

-        48 187,08  zł brutto słownie(czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 08/100),

 

Po przeprowadzonej wnikliwej analizie ofert:

Oferta  BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk, zawierającą najniższą cenę w wysokości 16353,00 zł/netto + podatek VAT 23%  w wys. 3761,19 zł = 20 114,19  zł brutto słownie(dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100), została wybrana do realizacji zadania.                                              

 

Podpis komisji: