O projekcie
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

 

DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

Budżet projektu  988.727,00zł

Beneficjenci 
– 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku

Cel projektu 
– podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy, rozwój współpracy szkoły z pracodawcami, zwiększanie szans zatrudnienia.

Korzyści:

– bezpłatne kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
– realizacja odpłatnych praktyk zawodowych w zakładach pracy (min 150 godzin na jednego ucznia)
– utworzenie pracowni spawalnictwa   
– doposażenie pracowni mechanicznej
– uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe

Kursy realizowane w ramach projektu:

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowej;
Kurs operatora koparki;
Kurs spawania metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi’
Kurs prawa jazdy kat B’
Kurs wizażu i stylizacji’
Kurs  fryzjerski
Kurs „elektryk z uprawnieniami do1kV”