AKTUALNOŚCI
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Dokument do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania

lub Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

                                                   Chmielnik, dn. 30.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/2/2018/RPO

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację zadania

 

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacji projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11 

informuje, że dokonano wyboru oferty na zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk

Cena oferowana: 20114,19 zł brutto słownie (dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100).

W związku z powyższym informujemy, że firma BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk  została wybrana do realizacji zamówienia zgodnie zapisami w protokole Komisji.