KURSY I SZKOLENIA
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Zajęcia z projektu „Język angielski na rynku pracy” – grupa I- odbywają się od dnia 11 kwietnia 2017 r. trzy lub cztery razy w miesiącu. Jeden blok zajęć składa się z 4 godzin lekcyjnych. Grupa I liczy 10 osób, obecnie są to uczniowie czwartych klas technikum oraz trzeciej-1 osoba i drugiej- 1 osoba.

Na zajęciach rozwijane są  wszystkie umiejętności językowe, a więc czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. Utrwalane są najważniejsze struktury gramatyczne. Szczególny nacisk położony jest jednak na poszerzanie znajomości słownictwa związanego z poszukiwaniem pracy oraz wykonywaniem konkretnych zawodów. Uczniowie uczą się pisać CV w języku angielskim, odgrywają dialogi związane z rozmową kwalifikacyjną. Uczestnicy słuchają i czytają teksty zawarte w książce „Angielski w pracy” wydawnictwa Edgard. Wszyscy uczniowie otrzymali pakiet materiałów do nauki w postaci książek „Angielski w pracy” oraz „Business English” oraz słowniki polsko- angielskie i angielsko- polskie wydawnictwa „Edgar”

.